Privacyverklaring

Maria Dommer is een zorgaanbieder die werkzaam is in de gemeente Maarssen en levert diensten aan ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en gebruiken.

Menu