Wet zorg en dwang

In 2020 is de Wet Zorg en Dwang van kracht. Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Maria Dommer heeft als uitgangspunt dat bewoners vrij zijn om te gaan en staan waar zij willen en daarin niet beperkt te worden door professionals, vrijwilligers, mantelzorgers of omwonenden. Soms is het nodig om de vrijheid in het belang van een bewoner wel in te perken om zijn of haar veiligheid te borgen. De inperking van vrijheid van onze bewoners met gedwongen maatregelen is uitzondering bij Maria Dommer. De visie van Maria Dommer op Wonen in vrijheid en veiligheid leest u hier.

Meer over de Wet zorg en dwang (Wzd) kunt u lezen in de volgende brochures:

Brochure wzd clienten

Brochure wzd familie

Brochure wzd professionals

Brochure wzd vertegenwoordiger

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang: Anouk Hoogeveen 

Anouk Hoogeveen bezoekt als onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon van Zorgstem regelmatig de verschillende afdelingen binnen Maria Dommer. Ook geeft zij voorlichting aan de zorgteams. Cliënten en/of hun verwanten kunnen bij Anouk terecht wanneer zij vrijuit en in vertrouwen willen spreken over situaties aangaande wonen in vrijheid en veiligheid binnen Maria Dommer. Meer informatie is te vinden op de website van Zorgstem: www.zorgstem.nl

Anouk is telefonisch te bereiken via 06-40655809 of via de mail: a.hoogeveen@zorgstem.nl

Haar werkdagen zijn: maandag,  dinsdag, woensdag en donderdag

 

Menu