Wet zorg en dwang

In 2020 is de Wet Zorg en Dwang van kracht. Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Maria Dommer zal – in samenspraak met de behandelaars, mantelzorgers, ondernemingsraad en cliëntenraad – een eigen visie formuleren hoe om te gaan met Vrijheid en Veiligheid.

Wilt u meer lezen over de Wet zorg en dwang, dan zijn er duidelijke brochures:

Brochure wzd clienten

Brochure wzd familie

Brochure wzd professionals

Brochure wzd vertegenwoordiger

Cliëntenvertrouwenspersoon
Anouk Hoogeveen, cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang, stelt zich voor!

Wanneer u zorg ontvangt, zijn er mensen die meekijken en -denken over de invulling en ondersteuning van uw dagelijks leven. Vaak loopt de ondersteuning en begeleiding goed en is er overleg met u of uw wettelijk vertegenwoordiger over de zorg die u ontvangt.
Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met de zorg die u krijgt. Dat er regels of afspraken zijn gemaakt waarin u zich niet goed kan vinden. In zulke gevallen kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg.

Wanneer u of uw vertegenwoordiger de behoefte heeft om vrijuit en in vertrouwen over zulke dingen te praten, dan kan dat met mij. Ik bied een luisterend oor en ben zonder oordeel. Ik sta u en uw belangen bij en ben niet in dienst van Maria Dommer. Samen kijken we op welke manier ik u het beste kan ondersteunen in het proces.

Mijn naam is Anouk Hoogeveen, cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang bij stichting Zorgstem. Na het afronden van mijn studie ben ik in de zorg gaan werken. Ik heb gedurende mijn loopbaan in verschillende functies met en voor verschillende doelgroepen gewerkt. Het geeft mij voldoening ondersteunend te kunnen zijn aan cliënten en/of verwanten. Kwaliteit van leven is voor mij daarbij een belangrijk uitgangspunt.

U kunt mij telefonisch bereiken op 06-40655809 of via de mail a.hoogeveen@zorgstem.nl.
Hiernaast zal ik af en toe aanwezig zijn op de locatie om de afdelingen te bezoeken. Ook dan kunt u bij mij terecht. De Coördinatoren Zorg zijn op de hoogte van mijn planning en kunnen u vertellen wanneer ik aanwezig ben.

Menu