Wonen met zorg

Wij vinden het belangrijk dat u zich welkom voelt bij Maria Dommer. Wij bieden kwalitatief goede zorg en behandeling in een hartelijke omgeving, afgestemd op uw behoeften en wensen. Belevingsgerichte zorg is onze kerntaak.

Bij de verzorging staat het welzijn van de bewoner centraal. Deze wordt geleverd in een huiselijke, warme sfeer door betrokken medewerkers.

Veilig wonen

Verder bieden wij aangenaam en veilig wonen voor mensen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen in de aanleunwoningen. Ook voor hen is de zorg altijd dichtbij.

Maria Dommer beschikt over een team van (para)medici. Behandelaars die gespecialiseerd zijn in de gezondheid van ouderen, zoals de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en fysiotherapeut. Zo nodig worden disciplines als logopedie en ergotherapie ingeschakeld. De medici en paramedici worden ingehuurd bij Stichting De Rijnhoven.

De zorg van Maria Dommer wordt gekenmerkt door:

  • Kleinschalige en belevingsgerichte aanpak.
  • Prettige, warme woon- en leefomgeving.
  • Kwaliteit zorg.
  • Aandacht voor bewegingsvrijheid/gastvrijheid.

Zorg voor mensen met dementie

Voor mensen met dementie die niet meer thuis kunnen wonen, heeft Maria Dommer 90 appartementen beschikbaar. De ouderen wonen in kleine groepen. Er zijn woongroepen met elk een eigen huiskamer. Per huiskamer is er een vast team van medewerkers. Iedere bewoner heeft een eigen appartement tot zijn beschikking. Wij vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk uw leven blijft leiden zoals u dit gewend bent. De zorg is dan ook geheel aanvullend en ondersteunend. Familieleden hebben een vast aanspreekpunt voor de zorg.

De appartementen zijn gesitueerd rond het belevingsplein en hebben een zit-slaapkamer, keuken met aanrechtblok en een eigen badkamer met douche, toilet en wastafel. U kunt uw appartement naar eigen smaak inrichten. Uw kamer wordt minimaal eenmaal per week schoongemaakt.Persoonlijke aandacht, moderne huisvesting en gezamenlijke huishouding zijn dé kenmerken van kleinschalige zorg. Het ‘gewone’ wonen is leidraad voor de dagelijkse gang van zaken. Er is regelmatig overleg over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening met bewoners, familie en medewerkers en vrijwilligers.

Kleinschalig en vertrouwd

Kleinschalig wonen draagt bij aan het woon- en leefplezier door vertrouwdheid, veiligheid en herkenbare activiteiten, zoals samen kook- en bakactiviteiten, schoonmaken en boodschappen doen, enzovoort. Bij de dagelijkse gang van zaken is veel aandacht voor de inbreng van bewoners. Alle huiskamers hebben een gastvrij en vertrouwd karakter. De zorg die u nodig heeft, wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Uiteraard kunt u gebruikmaken van de faciliteiten van Maria Dommer, zoals activiteitenprogramma, restaurant, kapsalon, winkel of belevingstuin.

Menu