Wonen met zorg

Wij vinden het belangrijk dat u zich welkom voelt bij Maria Dommer. Wij bieden kwalitatief goede zorg en behandeling in een hartelijke omgeving, afgestemd op uw behoeften en wensen. Belevingsgerichte zorg is onze kerntaak.

Bij de verzorging staat het welzijn van de bewoner centraal. Deze wordt geleverd in een huiselijke, warme sfeer door betrokken medewerkers. De zorg van Maria Dommer wordt gekenmerkt door:

  • Kleinschalige en belevingsgerichte aanpak.
  • Prettige, warme woon- en leefomgeving.
  • Kwaliteit zorg.
  • Aandacht voor bewegingsvrijheid/gastvrijheid.

Ook bieden wij voorzieningen aan mensen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen in de aanleunwoningen. Ook voor hen is de zorg altijd dichtbij.

Zorg voor mensen met dementie

Voor mensen met dementie die niet meer thuis kunnen wonen, heeft Maria Dommer 90 appartementen beschikbaar. De ouderen wonen in kleine groepen. Er zijn woongroepen met elk een eigen huiskamer. Per huiskamer is er een vast team van medewerkers. Iedere bewoner heeft een eigen appartement tot zijn beschikking. Familieleden hebben een vast aanspreekpunt voor de zorg.

Bij Maria Dommer is het uitgangspunt dat u uw leven blijft leiden zoals u dit gewend bent zonder dat dit wordt ingeperkt. De zorg is dan ook aanvullend en ondersteunend. Soms is het nodig om de vrijheid in het belang van een bewoner wel in te perken om zijn of haar veiligheid te borgen. De inperking van vrijheid van onze bewoners met gedwongen maatregelen is uitzondering bij Maria Dommer. De visie van Maria Dommer op wonen in vrijheid en veiligheid kunt u hier lezen.

De appartementen zijn gesitueerd rond het belevingsplein en hebben een zit-slaapkamer, keuken met aanrechtblok en een eigen badkamer met douche, toilet en wastafel. U kunt uw appartement naar eigen smaak inrichten. Uw kamer wordt minimaal eenmaal per week schoongemaakt. Persoonlijke aandacht, moderne huisvesting en gezamenlijke huishouding zijn dé kenmerken van kleinschalige zorg. Het ‘gewone’ wonen is leidraad voor de dagelijkse gang van zaken. Er is regelmatig overleg over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening met bewoners, familie en medewerkers en vrijwilligers.

Kleinschalig wonen draagt bij aan het woon- en leefplezier door vertrouwdheid, veiligheid en herkenbare activiteiten, zoals samen kook- en bakactiviteiten, schoonmaken en boodschappen doen, enzovoort. Bij de dagelijkse gang van zaken is veel aandacht voor de inbreng van bewoners. Alle huiskamers hebben een gastvrij en vertrouwd karakter. De zorg die u nodig heeft, wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Uiteraard kunt u gebruikmaken van de faciliteiten van Maria Dommer, zoals activiteitenprogramma, restaurant, kapsalon, winkel of belevingstuin.

Behandelteam

Maria Dommer beschikt over een behandelteam van behandelaren die gespecialiseerd zijn in de gezondheid van ouderen. De specialist ouderengeneeskunde is hoofdbehandelaar en werkt samen met twee basisartsen. Overige behandelaren zoals psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten etc. worden zo nodig ingeschakeld.

Menu