In verband met het coronavirus is Woonzorgcentrum Maria Dommer gesloten voor bezoek.
Dit geldt tevens voor de huurwoningen in Achter Maria Dommer en in De Vondel

Klik hier voor meer informatie

Vrienden van

De stichting Vrienden van Maria Dommer heeft als doel financiële en materiële steun te verlenen aan activiteiten die de leefsfeer van de cliënten van Maria Dommer verhoogt. Met de inzet van de stichting worden diverse activiteiten ondersteund.

De  Stichting is door de Belastingdienst gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  De gegevens van Stichting De Vrienden van Maria Dommer luiden als volgt.

Naam van de instelling: Maria Dommer Stichting

RSIN/fiscaal nummer: 063192500

Contactgegevens:

Stichting Vrienden van  Maria Dommer:
Vondelstraat 1
3601 EX  MAARSSEN
Tel.: 0346-587333
Fax: 0346-587334
E-mail: vriendenvan@maria-dommer.nl

Menu