Stichting Vrienden van Maria Dommer

De Stichting Vrienden van Maria Dommer wil bewoners ervaringen bieden, die zij herkennen of als prettig ervaren. Ervaringen die zich afspelen op het vlak van levenswensen, ontspanning en wonen zodat de “menselijke maat zichtbaar en voelbaar blijft”. De Stichting steunt Maria Dommer in haar visie op welzijn en wonen door samen en zelfstandig verrassende leuke activiteiten te organiseren.
Maria Dommer biedt zorg en recreatieve activiteiten binnen een goede eigentijdse woon- en verblijfsomgeving die aansluiten op de wensen, vragen en mogelijkheden van bewoners. De Stichting Vrienden wil helpen om -samen met familie en zorgprofessionals – voor bewoners leuke momenten te bieden.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), het RSIN nummer is: 850713602

Deze ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen:

  • donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting;
  • een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
  • als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Meer informatie www.belastingdienst.nl

De bestuursleden van de stichting verrichten alle werkzaamheden op vrijwillige basis, en ontvangen daarvoor geen enkele vergoeding.

Doneer eenmalig of word voor € 17 per jaar lid van de Vrienden van Maria Dommer

Als Vrienden van Maria Dommer weten we dat de bewoners kunnen rekenen op optimale zorg en aandacht. Maar er blijven altijd wensen over die het wonen en het dagelijks leefpatroon net iets leuker en aangenamer kunnen maken. Voor dat EXTRAATJE willen wij als Vrienden graag zorgdragen. Uw donatie is van harte welkom!

Via de bovenstaande QR-code kunt u doneren.

Contactgegevens

Stichting Vrienden van  Maria Dommer
Vondelstraat 1
3601 EX  MAARSSEN
Tel.: 0346-587333
Fax: 0346-587334
E-mail: vrienden.van@maria-dommer.nl
Rek.nr. NL31RABO 0139 1038 99

Bekijk hier de folder van de Vrienden van Maria Dommer.

Lees hier het Beleidsplan 2022-2024  van de Vrienden van Maria Dommer.

Lees Jaarrekening 2023 van de Vrienden van Maria Dommer.

Menu