ANBI

Maria Dommer Stichting en de Stichting Vrienden van Maria Dommer zijn zogenaamde ANBI-instellingen. Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn giften aan Maria Dommer en de Vriendenstichting fiscaal aftrekbaar.

U kunt Maria Dommer en/of de Vriendenstichting op de volgende manieren steunen:

  • Een éénmalige gift.
  • Vriend worden van de Stichting Vrienden van Maria Dommer. Zie voor nadere informatie Vrienden
  • Een notariële schenkingsakte (lijfrente schenking). Het gehele bedrag van de schenking is fiscaal aftrekbaar.
  • Een legaat op te nemen in uw testament. Als ANBI hoeft de stichting hierover geen erfbelasting te betalen.

De financiële verantwoording 2021

Menu