In verband met het coronavirus is Woonzorgcentrum Maria Dommer gesloten voor bezoek.
Vanaf 29 april is er een aangepaste bezoekregeling voor de huurwoningen in Achter Maria Dommer en in De Vondel.

Klik hier voor meer informatie

ANBI

Maria Dommer Stichting en de Stichting Vrienden van Maria Dommer zijn zogenaamde ANBI-instellingen. Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn giften aan Maria Dommer en de Vriendenstichting fiscaal aftrekbaar.

U kunt Maria Dommer en/of de Vriendenstichting op de volgende manieren steunen:

  • Een éénmalige gift.
  • Vriend worden van de Stichting Vrienden van Maria Dommer. Zie voor nadere informatie Vrienden
  • Een notariële schenkingsakte (lijfrente schenking). Het gehele bedrag van de schenking is fiscaal aftrekbaar.
  • Een legaat op te nemen in uw testament. Als ANBI hoeft de stichting hierover geen erfbelasting te betalen.
Menu