Nieuws over het CORONAVIRUS

Klik hier voor meer informatie

Wachtlijstgegevens

Voor alle vormen van zorg van Maria Dommer is een indicatie nodig. Medewerkers van het klantenservicebureau helpen u graag bij de aanvraag. U kunt hen bereiken via:

Tel. 0346 – 58 73 50.

Voor sommige voorzieningen bestaat een wachttijd (na verkregen indicatie). Informatie hieromtrent kunt u krijgen van de consulent zorgbemiddeling. U kunt haar bereiken via:

Tel. 0346 – 58 73 50.

De wachttijd is per zorgvoorziening (laatste update d.d. 1 december 2019):

  • Aanleunwoningen (17) voor zzp4 somatiek op VPT* basis: 1 jaar.
  • Aanleunwoningen (45) met name voor echtparen zzp4/zzp5 psychogeriatrie op VPT* basis: 6 maanden.
  • Verpleeghuiszorg-appartementen zzp5 psychogeriatrie: 6 tot 8 maanden
  • Wijkverpleegkundige zorg: in overleg
  • Huishoudelijke zorg: in overleg

* Volledig Pakket Thuiszorg

Menu