Wachtlijstgegevens

Voor alle vormen van zorg van Maria Dommer is een indicatie nodig. Medewerkers van het klantenservicebureau helpen u graag bij de aanvraag. U kunt hen bereiken via:

Tel. 0346 – 58 73 50

Voor sommige voorzieningen bestaat een wachttijd (na verkregen indicatie). Informatie hieromtrent kunt u krijgen van de consulent zorgbemiddeling. U kunt haar bereiken via:

Tel. 0346 – 58 73 50

De wachttijd is per zorgvoorziening:

  • Voor de appartementen Bolenstein (bewoners met dementie) is de wachttijd enkele maanden. Wanneer echtparen op de wachtlijst willen dan kan dat in overleg op basis van een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie voor beide of waarvan een van beide langdurig wijkverpleging nodig heeft.
  • Voor de appartementen Vondelstraat (voor bewoners met somatische beperkingen en een Wlz-indicatie) is de wachttijd enkele maanden.
  • Verpleeghuiszorg-appartementen zzp5 psychogeriatrie: 3 maanden.
  • Wijkverpleegkundige zorg: in overleg.
  • Huishoudelijke zorg: in overleg.
Menu