Raad van Toezicht

De Maria Dommer Stichting volgt voor de besturing van haar organisatie de Governance Code Zorg zoals deze door onze brancheorganisatie Actiz, samen met alle ander zorgbranches is opgesteld en per 2017 algemeen geldend is geworden.

Maria Dommer, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht passen deze code toe en verantwoorden zich daarover publiekelijk, onder andere via deze website.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de normen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. In de jaarrekening is deze nader toegelicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 9 maart 2020 is:

Dhr. C. Calis
Voorzitter sinds 1 augustus 2017
Aandachtsgebied: bestuurlijk en zorg
Functie: Zelfstandig interim manager en consultant
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht BovenIJ ziekenhuis Amsterdam
Lid Raad van Toezicht King Arthur Groep Bilthoven/Hilversum
Lid Bestuur NVTZ

Mevr. J.N. van Nieuw Amerongen
Lid met ingang van 9 maart 2020
Aandachtsgebied: zorg en maatschappelijk
Functie: Directeur/bestuurder SHG Groep
Nevenfuncties: Voorzitter raad van toezicht Kraamzorg De Waarden (tot 1 juli 2020)
Lid raad van commissarissen DVK Media Groep
Voorzitter raad van commissarissen Rhenam Wonen

Mw. P.H. Meijer – Van den Dragt
Lid met ingang van 1 augustus 2017
Aandachtsgebied: zorg en kwaliteit
Functie: eigenaar organisatie adviesbureau Missionlinq
Nevenfunctie: Bestuurslid Stichting Steunfonds Maria Dommer

Dhr. Drs. M.H.P. Fermin RC
Lid met ingang van 1 november 2017
Aandachtsgebied: financiƫn
Functie: (Financieel) Interim Manager en adviseur via BRISC B.V. – Bewindvoerder en lid directie bij Aenea Vitaal B.V.
Nevenfuncties: Secretaris Stichting Steunfonds Maria Dommer
Voorzitter College van Kerkrentmeesters, PG Maas-Heuvelland, qualitate qua tevens lid kerkenraad PGMH
Voorzitter stichting Muziek in de kerk en bestuurslid Stichting Gemeenschapshuis Gulpen
Holdingdirectie bij Forain Placier B.V. en Fermin Beheer B.V.

 

Menu