Raad van Toezicht

De Maria Dommer Stichting volgt voor de besturing van haar organisatie de Governance Code Zorg zoals deze door onze brancheorganisatie Actiz, samen met alle ander zorgbranches is opgesteld en per 2017 algemeen geldend is geworden.

Maria Dommer, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht passen deze code toe en verantwoorden zich daarover publiekelijk, onder andere via deze website.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de normen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. In de jaarrekening is deze nader toegelicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 9 maart 2020 is:

Dhr. C. Calis
Voorzitter sinds 1 augustus 2017
Aandachtsgebied: bestuurlijk en zorg
Functie: Zelfstandig interim manager en consultant
Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam
Lid Raad van Toezicht King Arthur Groep Bilthoven/Hilversum
Lid bestuur NVTZ

Mevr. J.N. van Nieuw Amerongen
Lid met ingang van 9 maart 2020
Aandachtsgebied: zorg en maatschappelijk
Functie: Directeur/bestuurder SHG Groep
Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen DVK Media Groep
Voorzitter Raad van Commissarissen Rhenam Wonen

Mw. P.H. Meijer – Van den Dragt
Lid met ingang van 1 augustus 2017
Aandachtsgebied: zorg en kwaliteit
Functie: eigenaar organisatie adviesbureau Missionlinq
Nevenfunctie: geen

Dhr. Drs. M.H.P. Fermin RC
Lid met ingang van 1 november 2017
Aandachtsgebied: financiën
Functie: (Financieel) Interim Manager en adviseur via BRISC B.V.
Nevenfuncties: Lid Finance Committee (2011 – heden) bij International Association Initiatives of Change (NGO te Genève)
Voorzitter bestuur (2011 – 2017) bij Nederlandse Stichting Initiatives of Change Fonds 65 (SBBI te Den Haag)
Holdingdirectie bij Forain Placier B.V. en Fermin Beheer B.V

 

Menu