In verband met het coronavirus is Woonzorgcentrum Maria Dommer gesloten voor bezoek.
Vanaf 29 april is er een aangepaste bezoekregeling voor de huurwoningen in Achter Maria Dommer en in De Vondel.

Klik hier voor meer informatie

Raad van Toezicht

De Maria Dommer Stichting volgt voor de besturing van haar organisatie de Governance Code Zorg zoals deze door onze brancheorganisatie Actiz, samen met alle ander zorgbranches is opgesteld en per 2017 algemeen geldend is geworden.

Maria Dommer, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht passen deze code toe en verantwoorden zich daarover publiekelijk, onder andere via deze website.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de normen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. In de jaarrekening is deze nader toegelicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 december 2019 is:

Dhr. C. Calis
Voorzitter sinds 1 augustus 2017
Aandachtsgebied: bestuurlijk en zorg
Functie: Partner Arteria Consulting
Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Huisartsenposten Amsterdam
Lid bestuur Plantree Nederland
Lid Board of Directors Plantree Inc
Lid bestuur NVTZ

Dhr. J.A. Vreeken
Lid, aftredend 31 december 2019
Aandachtsgebied: bouw
Functie: Directeur-grootaandeelhouder Hanita Beheer B.V.
Nevenfuncties: Penningmeester Stichting Steunfonds Maria Dommer
Bestuurslid D66 Stichtse Vecht

Mw. P.H. Meijer – Van den Dragt
Lid
Aandachtsgebied: zorg en kwaliteit
Functie: eigenaar organisatie adviesbureau Missionlinq
Nevenfunctie: Lid Raad van commissarissen Privazorg

Dhr. Drs. M.H.P. Fermin RC
Lid
Aandachtsgebied: financiën
Functies: (Financieel) Interim Manager en adviseur via BRISC B.V.
Bewindvoerder en lid directie bij Aenea Vitaal B.V
Nevenfuncties: Secretaris Stichting Steunfonds Maria Dommer
Lid Finance Committee bij International Association Initiatives of Change (NGO te Genève)
Holdingdirectie bij Forain Placier B.V. en Fermin Beheer B.V

 

Menu