Medezeggenschap

Cliëntenraad

De Cliëntenraad is gesprekspartner voor de bestuurder, waarbij optimale zorg voor cliënten de leidraad is. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. De raad speelt een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die cliënten aangaan.

De cliëntenraad vormt een belangrijke schakel tussen de bewoners en de organisatie en bestaat nu uit de volgende leden:

 • Adri Timp (voorzitter)
 • Hans Ros
 • Taeke Sabbé
 • Nanda Tabor
 • Dick Niesing (aspirant-lid)

Bent u betrokken bij de zorg voor een cliënt, bijvoorbeeld als mantelzorger? Nieuwe leden zijn welkom, iets voor u misschien? U kunt de cliëntenraad benaderen via clientenraad@maria-dommer.nl. Ook vragen en opmerkingen zijn van harte welkom.

Ondernemingsraad
De medezeggenschap van medewerkers is geregeld via de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers. Zij denkt mee en adviseert over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. De samenstelling van de OR is als volgt:

 • Jolanda Knoop (voorzitter)
 • Maaike Meijdam
 • Saliha Senderovic
 • Astrid Geurtsen
 • Allet Burkel
 • Ans Sparling

De OR is te bereiken via de mail: OR@maria-dommer.nl