Nieuws over het CORONAVIRUS

Klik hier voor meer informatie

Medezeggenschap

Cliëntenraad
Maria Dommer hecht veel waarde aan het oordeel en de mening van haar cliënten en wil goed naar hen luisteren. Daarom is er een cliëntenraad die de bewoners vertegenwoordigt. De cliëntenraad vormt een belangrijke schakel tussen de bewoners en de organisatie.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. De raad speelt een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die cliënten aangaan. Gesprekspartner is het bestuur van Maria Dommer. De voorzitter van de cliëntenraad is te bereiken via de receptie van Maria Dommer.

Ondernemingsraad
De medezeggenschap van medewerkers is geregeld via de ondernemingsraad. De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers. Zij denkt mee en adviseert over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. De ondernemingsraad is te bereiken via: or@maria-dommer.nl.

Stuur een e-mail naar de Ondernemingsraad

mail
Menu