Geschiedenis

Maria Dommer is een bekend begrip in Maarssen als het gaat om ouderenzorg. Het begon in 1835. Toen kocht Freule Maria Dommer huize Endelhoven langs de Vecht met de bedoeling zes oude vrouwen te huisvesten. Volgens de stichtingsakte moesten bewoonsters van Endelhoven minstens 60 jaar oud zijn, de laatste vier jaar van hun leven in Maarssen hebben gewoond en van oorsprong door het armenbestuur worden onderhouden. Aan contacten met de buitenwereld tilde Maria Dommer niet zwaar. Bezoek mocht alleen op de eerste en derde woensdag van de maand langskomen. Wie zich onfatsoenlijk gedroeg, kon opkrassen en kwam weer in handen van het armenbestuur.

Maria Dommer

Maria Dommer verzorgde de zes oude vrouwen zelf, samen met twee ongehuwde vrouwspersonen van onbesproken en godsdienstig gedrag. Deze twee vrouwen stonden onder toezicht van de vrouwelijke directieleden en mochten tot hun dood op Endelhoven blijven wonen. Verder was er nog een dagloner aangesteld voor allerlei klussen. Ook hij woonde op Endelhoven.

Maria Dommer was een gelovige vrouw. In opdracht van haar droeg pastoor Bijleveldt de verantwoording voor de jaarrekening van het ‘Liefdegesticht Endelhoven’.

Ze overleed op 26 maart 1840. Kort daarop besloot de pastoor om de Stichting Maria Dommer toe te vertrouwen aan de Zusters van O.L. Vrouwe te Amersfoort. In 1883 werd Endelhoven verkocht om plaats te maken voor Huize Hoornoord aan de Langegracht te Maarssen, waar de zorg voor de Ouden-van-Dagen door de zusters werd voortgezet.

Verhuizing

Ruim een eeuw later verlieten ze Maarssen, in augustus 1959. Het toenmalige bestuur van de Maria Dommer Stichting besloot niet veel later tot de bouw van een rooms-katholiek bejaardenhuis. Op 8 mei 1967 kwamen de eerste bewoners in Huize Maria Dommer, aan de Vondelstraat 1 te Maarssen. Voor het eerst kregen ook niet-katholieken onderdak.

Nadien is het pand aan de Vondelstraat verschillende keren verbouwd. Zo werd in oktober 1990 de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw en renovatie van het woonzorgcentrum Maria Dommer en de bouw van 46 aanleunwoningen. Een nieuwe verbouwing volgde in 2007. In de periode 2017 – 2022 is het gebouw opnieuw flink onder handen genomen. Belangrijke speerpunten van laatste verbouwing: modernisering van de woonkamers en realisatie van het belevingsplein en de belevingstuin.

De stichting nu

De Maria Dommer Stichting bestaat inmiddels ruim 185 jaar en is daarmee de oudste zorgorganisatie in Maarssen gericht op ouderen. Vandaag de dag organiseren we de zorg heel anders dan Maria Dommer destijds. Belevingsgerichte zorg, eigen verantwoordelijkheid en gastvrijheid zijn nu sleutelwoorden. Maar nog altijd wordt de zorg met dezelfde toewijding gegeven als weleer.

Menu