Geestelijke verzorging

Wanneer u in woonzorgcentrum Maria Dommer woont of in één van de aanleunwoningen, is er naast zorg voor uw lichamelijk welzijn, ook aandacht voor uw geestelijke welbevinden. Hierbij gaat het in de eerste plaats om oprechte belangstelling voor u als bewoner en voor wat u in het dagelijks leven bezighoudt. Dit kunnen alledaagse gebeurtenissen zijn maar ook levens- of geloofsvragen. Bijvoorbeeld vragen over wat het leven u tot nu toe gebracht heeft, vragen over uw toekomst of vragen op het gebied van zingeving en geloof. Het kan fijn zijn om daarover met iemand in gesprek te gaan, zodat u uw hart kunt luchten of om samen te zoeken naar mogelijke antwoorden, krachtbronnen of houvast. In alle gevallen kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorger. Tijdens deze ontmoetingen kunt u rekenen op een luisterend oor, aandacht, respect en vertrouwelijkheid.

Ook als een gesprek niet (meer) mogelijk is, kan er contact worden gemaakt en kunnen gevoelens worden gedeeld door middel van beelden, rituelen, aanraking of muziek. Zo is er op verschillende manieren aandacht voor de momenten van geluk en verdriet in uw leven.

Indien gewenst biedt de geestelijk verzorger ook ondersteuning in de terminale fase en kan zij u helpen om vorm en inhoud te geven aan de afscheidsceremonie en daarin voorgaan.

Voor wie?

Maria Dommer is van oudsher een christelijk woonzorgcentrum waar iedereen welkom is. De geestelijk verzorger in Maria Dommer is er voor iedere bewoner die daar behoefte aan heeft ongeacht geloofs- of levensovertuiging.

Kerkdienst en groepsactiviteiten

Maria Dommer heeft een eigen kapel waar wekelijks kerkdiensten worden gehouden. Iedereen is bij elke viering van harte welkom, ook familieleden of vrienden. Desgewenst wordt u door vrijwilligers opgehaald en teruggebracht. Daarnaast zijn er ook in verschillende huiskamers regelmatig kleinschalige huiskamervieringen voor de bewoners die dit fijn vinden. Verder vinden er diverse groepsactiviteiten plaats op het gebied van geloof en levensbeschouwing.

Bereikbaarheid

De geestelijk verzorger in Maria Dommer is Jeanette Verwoert. Zij is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag. Voor contact kunt u haar bellen via de receptie van Maria Dommer 0346-587333 of mailen j.verwoert@maria-dommer.nl

Menu