Klacht en klachtenfunctionaris

Als u ergens niet tevreden over bent, vernemen wij dat graag. Maar ook als u ideeën hebt voor verbetering willen we dat natuurlijk horen.

Maria Dommer probeert haar zorg- en dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, passend bij uw situatie. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft, een signaal wilt afgeven of uw onvrede wilt uiten. Dit kan op de volgende manieren:

Wij raden aan uw ongenoegen eerst met de desbetreffende medewerker te bespreken. Maak het gevoel van onvrede of de klacht bekend bij degene die dat veroorzaakt heeft. Uw klacht geeft hem of haar de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren.

Mocht dit niet het voor u gewenste resultaat opleveren, kunt u contact opnemen met de direct leidinggevende om het probleem te bespreken.

Komt u er samen niet uit of vindt u het lastig om uw klacht bespreekbaar te maken? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris mevrouw Karin Somhorst. Met deze persoon kunt u vrijblijvend en op een laagdrempelige wijze een gesprek hierover aangaan en zoeken naar een oplossing. U kunt haar bereiken via: karin@the-lighthouse.nl

Als één van bovenstaande gesprekken uw onvrede onvoldoende wegneemt, kunt u schriftelijk, onder vermelding van “Klacht”, een klacht indienen bij de Raad van Bestuur. Dit kan via: info@maria-dommer.nl of per post ter attentie van Raad van Bestuur.

U kunt hier het klachtenprotocol van Maria Dommer downloaden

Menu