Nachtdienstmedewerker verzorgende IG (niveau 3)

28 - 32 uur per week

In de mooie omgeving en in het centrum van Maarssendorp ligt Maria Dommer. Een zelfstandige ouderenorganisatie waar we samen met ongeveer 300 collega’s hoogwaardige en professionele zorg verlenen aan ouderen in Maarsen en omgeving. Wij werken vanuit het principe van belevingsgerichte zorg waarbij de regie bij de bewoner ligt. Wij leveren gezamenlijk verschillende diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Bij ons staat niet alleen het welbevinden van de bewoners centraal, maar ook dat van medewerkers.
Maria Dommer is er voor de oudere mensen in Maarssen en omgeving. Wij bieden een thuis aan iedereen die bij ons woont of komt wonen en bieden een passend pakket aan diensten op wonen, zorg en welzijn. Dit doen we door:

  • te werken vanuit de belevingsgerichte visie waarbij de regie bij de bewoner ligt;
  • te werken vanuit het symbool voor naastenliefde de P.E.L.I.K.A.A.N wat staat voor Persoonlijk, Empathie, Luisteren, Integriteit, Kleinschalig, Autonomie, Actief, Nabijheid;
  • uit te gaan van de kernwaarden persoonlijk, kleinschaligheid en nabijheid;
  • samen te werken in krachtige teams van professionele medewerkers en samen te werken met bewoners, cliënten, verwanten en medewerkers;
  • te ontwikkelen en te blijven leren in onze organisatie.

Wat ga je doen?
Je verzorgt, verpleegt en begeleidt bewoners vanuit hun wensen en behoeften en de doelen uit het zorgleefplan, waarbij de zelfredzaamheid van de bewoner in stand wordt gehouden of wordt gestimuleerd.
Je werkt vanuit het principe van belevingsgerichte zorg waarbij de regie bij de bewoner ligt, je de zelfredzaamheid stimuleert en zijn/haar keuzevrijheid respecteert. Om zo goed mogelijk aan de behoeften van de bewoner te kunnen voldoen, werken wij met kleinschalige teams en draag je bij aan professionalisering en (multidisciplinaire) samenwerking.
Als Verzorgende IG bewaak je mede de kwaliteit en uitvoering van zorg en ben je op de hoogte van de richtlijnen uit het kwaliteitskader. Omdat we met kleinschalige teams werken kan het ook voorkomen dat je wordt ingezet op andere teams waar behoefte is aan jouw kennis en kunde.

Wat breng je mee?
Je beschikt over een opleiding Verzorgende IG op mbo-niveau 3, aangevuld met kennis van de doelgroep en enige jaren ervaring. Je hebt kennis van de uitvoering van voorkomende verzorgende en verpleegtechnische handelingen en je bent bevoegd en bekwaam tot uitvoering van handelingen. Je hebt kennis van geldende procedures en protocollen binnen de organisatie en interne regelingen. Je investeert in je eigen kennis, zodat je professional bent in je eigen vak en zorgt ervoor dat je de kennis zelf bijhoudt.

Zelfstandigheid
Je werkt zelfstandig binnen protocollen en richtlijnen en volgens de professionele standaard op basis van het zorgleefplan. Je neemt initiatief en stelt prioriteiten. Terugval is mogelijk bij de leidinggevende en collega’s.

Sociale vaardigheden
Je beschikt over inlevingsvermogen, tact, hulpvaardigheid, collegialiteit, flexibiliteit en geduld voor het begeleiden en motiveren van bewoners en in de contacten met familie en relaties. Je beschikt ook over vaardigheden in het op de juiste manier benaderen van bewoners, door actief te luisteren en oprechte interesse in de belevingswereld van de bewoner te tonen. Je kan goed samenwerken met anderen en je begeleidt stagiaires en leerlingen.

Wat bieden we jou?
De arbeidsvoorwaarden zijn volgende de cao VVT, FWG 35. Je werkt in een rooster met wisselende diensten, waar we rekening houden met een goede balans tussen werk en privé. Maria Dommer wil graag een langdurige relatie aangaan en investeert in haar medewerkers Bel ons of maak een afspraak met Teamleider Zorg. Telefoon 0346 – 587 333 of stuur je vraag of sollicitatie naar: sollicitatie@maria-dommer.nl.

Menu