Nachtdienstmedewerker Verpleegkundige (niveau 4)

28 - 32 uur per week

In de mooie omgeving en in het centrum van Maarssendorp ligt Maria Dommer. Een zelfstandige ouderenorganisatie waar we samen met ongeveer 300 collega’s hoogwaardige en professionele zorg verlenen aan ouderen in Maarsen en omgeving. Wij werken vanuit het principe van belevingsgerichte zorg waarbij de regie bij de bewoner ligt. Wij leveren gezamenlijk verschillende diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Bij ons staat niet alleen het welbevinden van de bewoners centraal, maar ook dat van medewerkers.

Maria Dommer is er voor de oudere mensen in Maarssen en omgeving. Wij bieden een thuis aan iedereen die bij ons woont of komt wonen en bieden een passend pakket aan diensten op wonen, zorg en welzijn. Dit doen we door:

  • te werken vanuit de belevingsgerichte visie waarbij de regie bij de bewoner ligt;
  • te werken vanuit het symbool voor naastenliefde de P.E.L.I.K.A.A.N wat staat voor Persoonlijk, Empathie, Luisteren, Integriteit, Kleinschalig, Autonomie, Actief, Nabijheid;
  • uit te gaan van de kernwaarden persoonlijk, kleinschaligheid en nabijheid;
  • samen te werken in krachtige teams van professionele medewerkers en samen te werken met bewoners, cliënten, verwanten en medewerkers;
  • te ontwikkelen en te blijven leren in onze organisatie.

Wat ga je doen?
Je verleent verpleegkundige zorg door middel van klinisch redeneren, signaleren, adviseren en instrueren. Hierbij heb je aandacht voor het zelfmanagement van de bewoners, cliënten en het cliëntsysteem en zoek je de afstemming met andere bij de zorg betrokken medewerkers. Je voert de regie op het verpleegkundig zorgproces in afstemming met de verantwoordelijk behandelaars. Je adviseert ten aanzien van beleid en je ontwikkelt en verbetert richtlijnen en protocollen en bewaakt de verpleegkundige zorg. Je hebt regie op het zorgproces en je draagt bij aan zorginnovatie op het eigen domein en de implementatie daarvan.

Wat breng je mee?
Je beschikt over een verpleegkundig diploma Mbo-4 niveau, aangevuld met kennis van de ouderenzorg, specifieke problematieken en meerdere jaren werkervaring. Je bent BIG-geregistreerd. Je hebt kennis van de te gebruiken applicaties, geldende procedures en protocollen en kennis van de organisatie. Je hebt kennis van de sociale kaart en globale kennis van aanverwante domeinen. Je investeert in je eigen kennis, zodat je professional bent in je eigen vak en zorgt ervoor dat je de kennis zelf bijhoudt.

Zelfstandigheid
Je werkt binnen algemene procedures en richtlijnen en volgens de professionele standaard op basis van het zorgleefplan. Je neemt initiatief voor het uitvoeren van de verpleegtechnische handelingen. Bij afwijkende problematiek wordt afgeweken van standaarden en is op basis van klinisch redeneren initiatief en vindingrijkheid nodig en worden niet alledaagse problemen zelfstandig opgelost. Je hebt inventiviteit nodig voor het bijdragen aan ontwikkeling van protocollen en procedures. Er is inhoudelijke terugvalmogelijkheid op de Specialist Ouderengeneeskunde. Er is organisatorische terugvalmogelijkheid op de leidinggevende.

Sociale vaardigheden
Je beschikt over inlevingsvermogen, tact, hulpvaardigheid, collegialiteit, flexibiliteit en luistervaardigheid voor het verplegen, begeleiden en motiveren van bewoners en cliënten en het cliëntsysteem en collega’s. Je beschikt over didactische vaardigheden die je gebruikt bij kennisoverdracht en het geven van klinische lessen. Je beschikt ook over vaardigheden in het op de juiste manier benaderen van bewoners, door actief te luisteren en oprechte interesse in de belevingswereld van de bewoner te tonen. Bij het opstellen van het zorgplan en de coördinatie van de dagelijkse verzorging en begeleiding kan er sprake zijn van het overbruggen van tegenstellingen. Je bewaakt je eigen professionele houding. Je kan goed samenwerken met anderen, ook onder tijdsdruk en je begeleidt stagiaires en leerlingen.

Wat bieden we jou?
De arbeidsvoorwaarden zijn volgende de cao VVT, FWG 45. Je werkt in een rooster met wisselende diensten, waar we rekening houden met een goede balans tussen werk en privé. Maria Dommer wil graag een langdurige relatie aangaan en investeert in haar medewerkers Bel ons of maak een afspraak met Teamleider Zorg. Telefoon 0346 – 587 333 of stuur je vraag of sollicitatie naar: sollicitatie@maria-dommer.nl.

Menu