In verband met het coronavirus is Woonzorgcentrum Maria Dommer gesloten voor bezoek.
Vanaf 29 april is er een aangepaste bezoekregeling voor de huurwoningen in Achter Maria Dommer en in De Vondel.

Klik hier voor meer informatie

Coronavirus

Maria Dommer neemt maatregelen om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is een ingrijpende maatregel, dat beseffen we zeer. Maar helaas ontkomen we er in deze uitzonderlijke situatie niet aan.

Maria Dommer volgt stipt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Veiligheidsregio.

Op dinsdag 17 maart 2020 is besloten om Woonzorgcentrum Maria Dommer preventief te sluiten voor bezoek. Deze maatregel geldt tot en met 19 mei. Dit om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregel geldt voor alle mantelzorgers, familieleden en alle mensen van buitenaf die niet noodzakelijk op de locatie hoeven te zijn. Een uitzondering maken we voor (bezoek aan) cliënten in de palliatief terminale fase.

Zijn de huurwoningen in Achter Maria Dommer en in De Vondel ook afgesloten voor bezoek? Vanaf 29 april is er een aangepaste bezoekregeling.

Vanaf 29 april is er een aangepaste bezoekregeling  voor de bewoners van de huurwoningen in De Vondel in Achter Maria Dommer. De versoepeling van de bezoekregeling houdt in dat een bewoner van een huurwoning Achter Maria Dommer of in De Vondel 1x per week een (1) of twee bezoekers kan ontvangen. Bewoners met een VPT indicatie (Volledig pakket Thuis) vallen buiten deze versoepeling. VPT-zorg is namelijk gelijk aan verpleeghuiszorg.

Waarom geldt deze regel niet voor de woningen in De Vondelstaete?

Als de zelfstandige woningen  een eigen entree hebben, dan gelden de regels voor het verpleeghuis daar niet. De tussendeuren en binnen-door gangen zijn gesloten. Deze zijn alleen te gebruiken als nooduitgang bij een calamiteit. Hierdoor wordt sociaal contact tussen verschillende bewonersgroepen en medewerkers vermeden.

Aanvullende maatregelen en vragen

Bewoners, medewerkers en mantelzorgers / familie ontvangen regelmatig een informatiebrief.

Kijk voor algemene vragen op de website van het RIVM ( www.rivm.nl ).  Voor specifieke vragen van bewoners, mantelzorgers en medewerkers kunt u contact opnemen met het algemene nummer van Maria Dommer 0346 587 333. U kunt uw vraag ook mailen naar info@maria-dommer.nl

Menu